هیرولیک | Herolic

Herolic - E07 – Wonder Woman

January 31, 2020

واندروومن

می تونم بگم که خوندن داستان زندگی نویسنده­ی واندروومن، اولین جرقه های شروع کردن #پادکست_هیرولیک تو ذهن من رو روشن کرد. اینکه اگر بخش سرگرمی و داستانی شخصیت و ماجراهاش رو بذاریم کنار، چی پیدا می کنیم؟ انگیزه چی بوده؟ دغدغه چی بوده؟ اون نویسنده دنبال چی می گشته؟ چه کمبودی داشته و چه چیزی براش معنای زندگی رو می داده؟

 

All prepared: Faeeqe Tabrizi and Bardia Barj

Logo and Cover: Nasrin Shams

Soundtracks:Avengers: Alan Silvestri- Bryan Tyler

Wonder woman 2017:Rupert Gregson

Doris Day-Etta James-Koko Taylor-Mahalia Jackson-Nina Simone- Encient Gods Orchestra

https://zil.ink/herolic.podcast

Podbean App

Play this podcast on Podbean App